Dydaktyka

Członkowie Zakładu Chemii Bioanalitycznej są zaangażowani w organizację i prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Chemii UAM. Przede wszystkim prowadzimy zajęcia z przedmiotów takich jak:

  • Elementy Analityki Medycznej
  • Chemia Bioanalityczna
  • Analiza Instrumentalna
  • Genetyka sądowa- analiza DNA w laboratorium kryminalistycznym

 

Zapraszamy studentów do korzystania z oferty naukowej i dydaktycznej Zakładu Chemii Bioanalitycznej.

Kontakt

Zapraszam do kontaku

Zakład Chemii Bioanalitycznej, Wydział Chemii,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM),
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań

EMAIL: aniojka@amu.edu.pl

TEL.: +48 618 291 771