Współpraca zewnętrzna

Prof. dr hab. Błażej Rubiś

Dr Natalia Lisiak

Prof. dr hab. Elżbieta Kierzek

Dr Agnieszka-Fedoruk Wyszomirska

Dr hab. Jacek Gapiński, prof. UAM

Dr hab. Sylwia Studzińska, prof. UMK

Dr inż. Grażyna Nuenert

Dr inż. Przemysław Siejak

Kontakt

Zapraszam do kontaku

Zakład Chemii Bioanalitycznej, Wydział Chemii,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM),
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań

EMAIL: aniojka@amu.edu.pl

TEL.: +48 618 291 771