Kursy/Szkolenia

1) Szkolenie – „Zarządzanie danymi badawczymi” organizowane prze z Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 03 grudnia 2019, Poznań

2) Seminarium – „Advances in genetic analysis technologies – Oncology, Reproductive Health, Life Sciences” organizowane przez firmę ThermoFisher Scientific, 30 października 2019, Poznań

3) Szkolenie – „Własność intelektualna. Chroń. Komercjalizuj. Zarabiaj” organizowane przez RPK PR UE, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, 13 czerwca 2019, Poznań

4) Warsztaty z zakresu prawa autorskiego dla środowiska akademickiego organizowane przez Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, 20 maja 2019, Poznań

5) Szkolenie – „Sekwencjonowanie Nowej Generacji” organizowane przez Medical Update, 9 grudnia 2017, Warszawa

6) Warsztaty i seminarium poświęcone wysokorozdzielczemu spektrometrowi mas Pegasus GC HRT 4D organizowane przez LECO Corporation, 22 listopada 2016, Berlin, Niemcy

7) Seminarium – „Spektrometry ICP-OES i ICP-MS otwierające nowe możliwości w chemii analitycznej” organizowane przez Firmę Meranco, wyłącznego przedstawiciela niemieckiej firmy Analytik Jena AG w Polsce, 17 czerwca 2015, Poznań

8) Kurs – 6th European Short Course on „Time-resolved Microscopy and Correlation Spectroscopy” organizowany przez PicoQuant GmbH, 24-27 luty, 2014, Berlin, Niemcy

9) Szkolenie – „Wpływ jakości wody na badania chemiczne, HPLC-nowości. Niezbędnik chemika: wyposażenie laboratorium” organizowane przez Merck Sp z o.o., 5 listopada, 2014, Poznań

10) Kurs – „Principles and Applications of Time-resolved Fluorescence Spectroscopy” organizowany przez PicoQuant GmbH, 4-7 listopada, 2013, Berlin, Niemcy

11) Kurs – the International MP-SPR Workshop „New Dimensions in Life Sciences”, organizowany przez J. Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry PAS, Bionavis Ltd & nLab, 12 kwietnia 2013, Kraków

12) Seminarium – „Optymalizacja warunków analizy w pracy z HPLC i UHPLC oraz spektrometrami mas” organizowane przez „SHIM-POL A. M. Borzymowski”, 9 kwietnia 2013, Poznań

Kontakt

Zapraszam do kontaku

Zakład Chemii Bioanalitycznej, Wydział Chemii,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM),
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań

EMAIL: aniojka@amu.edu.pl

TEL.: +48 618 291 771