Konferencje

Jestem autorem/współautorem 81 komunikatów
(ustnych i posterów) na konferencjach krajowych
oraz zagranicznych, na przykład:

1) 1st International Electronic Conference on Biosensors (IECB 2020), 2-17 November 2020 (https://sciforum.net/conference/IECB2020).

 • A. Borysowiec, A. Świtalska, A. Dembska “Spectroscopic studies upon silver nanoclusters formed on oligonucleotides containing a tricyclic cytosine analogue, tC” – poster

2) NanoMedicine International Conference 2019 (NanoMed 2019), 23-25 październik 2019, Lizbona, Portugalia – poster

 • A. Dembska, A. Świtalska, A. Fedoruk-Wyszomirska, B. Juskowiak „DNA Tetraplex-based Biosensors for Cell Analysis.”

3) XV th International Conference on Molecular Spectroscopy (ICMS 2019), 15 września – 19 września 2019, Wojanów, Wrocław – komunikat ustny

 • A. Dembska “Fluorescence oligonucleotide probes based on i-motif forming sequences.”

4) XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego, 24 czerwca – 27 czerwca 2019, Olsztyn – komunikat ustny

 • A. Dembska, P. Bielecka, B. Juskowiak “Molecular beacons for bioanalytical applications.”

5) BIONIC 2018, 26-28 września 2018, Padwa, Włochy – poster

 • J. Masternak, A. Dembska, B. Rubiś, B. Juskowiak „I-motif based probes for monitoring changes in cancer cells metabolism induced by doxorubicin.”

6) 27th IUPAC International Symposium on Photochemistry, 8-13 lipca 2018, Dublin, Irlandia – poster

 • A. Dembska, M. Prochota, B. Juskowiak „A ethynylpyrenyldeoxyuridine-labeled molecular beacons with i-motif in the loop.”

7) X Polska Konferencja Chemii Analitycznej „Od chemii wszystko się zaczyna”, 1 – 5 lipca 2018, Lublin – komunikat ustny

 • A. Dembska, J. Masternak, M. Prochota, B. Juskowiak „Chimeryczne latarnie molekularne oparte na strukturze i-motywu do pomiaru pH.”

8) 6th International Meeting on Quadruplex Nucleic Acids: G4thering, Chemistry, Biology and Nanotechnology, 29-31 May 2017 Prague (Czech Republic) – poster

 • P. Bielecka, A Dembska, B. Juskowiak “Hairpin integrated with i-motif domain containing a tricyclic cytosine analogue.”

9) XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego, 28 czerwca – 1 lipca 2016, Ryn – poster

 • A. Dembska, P. Bielecka, B. Juskowiak „Molecular beacons dedicated to pH sensing.”

10) 26th IUPAC International Symposium on Photochemistry, 3-8 kwietnia 2016, Osaka, Japonia – poster

 • A. Dembska, B. Juskowiak „Pyrene excimer signaling molecular beacons for probing the pH changes.”

11) 43th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, 23–27 maja 2016, Słowacja– poster

 • A. Dembska, P. Bielecka, J. Gapinski, E. Banachowicz, B. Juskowiak “I-motif folding studied by fluorescence correlation spectroscopy.”

12) IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej „Chemia analityczna to ciągłe wyzwania”, 6 – 10 lipca 2015, Poznań– wykład sekcyjny

 • A. Dembska, B. Juskowiak „Zastosowania aplikacyjne oligonukleotydów bogatych w cytozynę.”

13) 5th International Meeting on Quadruplex Nucleic Acids: G4thering in Bordeaux, Chemistry, Biology and Nanotechnology, 26-28 May 2015 Bordeaux (France) – poster

 • A Dembska, E. Kierzek, B. Juskowiak “Spectral characterization of i-motif enclosed in a hairpin loop for intracellular pH measurements.”

14) 57 zjazd PTChem i SITPChem, wrzesień 2014, Częstochowa – komunikat ustny

 • A. Dembska, B. Juskowiak “Oligonukleotydowe sondy znakowane pirenem czułe na zmiany pH: wpływ elementów strukturalnych na ich właściwości.”

15) XVIth Symposium on Chemistry of Nucleic Acids Components, 8-13 czerwca 2014, Czechy – poster

 • A. Dembska, J. Kosman „Pyrene functionalized oligonucleotide consists of two integrated operating domains: an i-motif and a hairpin stem.”

16) 41th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, 26–30 maja 2014, Słowacja – komunikat ustny

 • A. Dembska, P. Rzepecka, B. Juskowiak “Steady-state fluorescence and lifetime emission study of i-motifs single and double labeled with pyrene.”

17) GRC Photochemistry, 14-19 lipca 2013, Stonehill College, Easton, MA, USA – poster

 • A. Dembska, B. Juskowiak “Steady-state fluorescence and lifetime emission study of pyrenyl-end-labeled i-motifs.”

18) VI Sympozjum pt. „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości” 4-6 czerwca 2013, Lublin, Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, PTChem oraz Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach – komunikat ustny

 • A. Dembska, B. Juskowiak “Fluorescencyjne sondy oligonukleotydowe na bazie i-motywów oraz G-kwadrupleksów.”

19) Photochemistry Gordon Research Conference, Easton, USA, 10-15 lipca 2011 – poster

 • A. Dembska, N. I. Shank, G. L. Silva, B. A. Armitage “Synthesis and optical properties of cyanine dyes incorporated into N-termini of short PNA.”

20) Photochemistry Gordon-Kenan Research Seminar, Easton, USA, 9-10 lipca 2011 – komunikat ustny

 • A. Dembska “Synthesis and optical properties of cyanine dyes incorporated into N-termini of short PNA.”

21) 4th European Young Investigator Conference, Słubice 18-21 czerwca 2009 – komunikat ustny

 • A. Dembska, T. Pędziński, B. Juskowiak „Steady state fluorescence and lifetime emission study of pyrenyl-end-labeled G-quadruplexes in the presence of potassium ion ”.

Kontakt

Zapraszam do kontaku

Zakład Chemii Bioanalitycznej, Wydział Chemii,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM),
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań

EMAIL: aniojka@amu.edu.pl

TEL.: +48 618 291 771