O mnie

Moja praca naukowa zalicza się do nurtu badań skoncentrowanych na tworzeniu inteligentnych narzędzi bioanalitycznych, bazujących na elementach strukturalnych kwasów nukleinowych, w szczególności takich sekwencji DNA, które są zdolne do formowania w odpowiednich warunkach struktur czteroniciowych tj. G-kwadrupleksów (tworzących się na niciach bogatych w guaniny) oraz i-motywów (tworzących się na niciach bogatych w cytozyny).

W ramach podejmowanych prac naukowych, wraz z grupą badawczą zajmujemy się głównie opracowaniem i optymalizacją zestawu fluorescencyjnych sond oligonukleotydowych do pomiarów zewnątrz- i wewnątrz-komórkowych opartych na sekwencjach G-kwadrupleksów oraz i-motywów. Zakres wykonywanych badań obejmuje zaprojektowanie sensorów, syntezę wybranych układów, ich badania fizykochemiczne oraz spektralne i badania aplikacyjne.

Doświadczenie naukowe zdobywałam w kraju i za granicą uczestnicząc w kursach, konferencjach i stażach naukowych – w Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA (19 miesięczny staż podoktorski) czy w Lund University, Sweden (4 miesięczny staż podoktorski). Obecnie współpracuję głównie z zespołami badawczymi z ośrodków naukowych w Poznaniu tj. Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, Uniwersytetu Medycznego, czy też Uniwersytetu Przyrodniczego.

Hobby

Góry, biegówki, podróże, fotografia, pszczelarstwo, książki

Poza pracą naukową zajmuję się wraz z mężem prowadzeniem pasieki (jesteśmy dyplomowanymi pszczelarzami), uwielbiam jeździć na biegówkach (biorę udział w biegach z cyklu Worldloppet), amatorsko uprawiam wspinaczkę skałkową, turystykę górską i wysokogórską.

Kontakt

Zapraszam do kontaku

Zakład Chemii Bioanalitycznej, Wydział Chemii,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM),
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań

EMAIL: aniojka@amu.edu.pl

TEL.: +48 618 291 771