Wykształcenie/
Doświadczenie

Wykształcenie

2018 r.

Habilitacja, tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Fluorescencyjne sondy oligonukleotydowe bazujące na czteroniciowych formach DNA.”

2005 r.

Doktor nauk chemicznych, tytuł pracy doktorskiej: „Synteza, fotochemia i właściwości fluorescencyjne pochodnych purynowych zawierających w cząsteczce ugrupowanie pirydyniowe.”

Promotor: prof. UAM dr hab. Bohdan Skalski

1999-2005 r.

Studia doktoranckie, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu,

1999 r.

Magister chemii, tytuł pracy magisterskiej: „Synteza 5’-trifosforanów niektórych fluoroforów nukleozydowych jako układów do fluorescencyjnego znakowania DNA metodą enzymatyczną.”

Promotor: prof. UAM dr hab. Bohdan Skalski

1994-1999 r.

Studia magisterskie, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu,

Doświadczenie

01.10.2019 r.

Profesor UAM w Zakładzie Chemii Bioanalitycznej, Wydział Chemii UAM w Poznaniu

01.10.2006 r. – 30.09.2019 r.

Adiunkt w Pracowni Chemii Bioanalitycznej, Wydział Chemii UAM w Poznaniu

01.02.2010 r. – 31.08.2011 r.

Staż podoktorski, Department of Chemistry, Mellon Institute, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA

01.10.2007 r. – 31.01.2008 r.

Staż podoktorski, Nuclear Physics Institute, Lund University, Szwecja

01.10.2005 r. – 30.09.2006 r.

Adiunkt w Zakładzie Fizyki Chemicznej, Wydział Chemii UAM w Poznaniu

Kontakt

Zapraszam do kontaku

Zakład Chemii Bioanalitycznej, Wydział Chemii,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM),
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań

EMAIL: aniojka@amu.edu.pl

TEL.: +48 618 291 771