Kontakt

Dr hab.
Anna Dembska, prof. UAM

Kierownik Zakładu Chemii Bioanalitycznej
na Wydziale Chemii, Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu

EMAIL: aniojka@amu.edu.pl

TEL.: +48 618 291 771

Zakład Chemii Bioanalitycznej, Wydział Chemii,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM),
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań