Projekt pHSO

Wykonywany projekt „pH-wrażliwe oligonukleotydy do monitorowania zmian w metabolizmie komórek nowotworowych wywołanych lekami przeciwnowotworowymi” opiera się na grancie bazowym zatytułowanym „Znakowane pirenem sondy molekularne zbudowane z dwóch zintegrowanych części: i-motywu oraz latarni molekularnej”, który miał na celu opracowanie i optymalizację zestawu sond opartych na sekwencjach i-motywów, które są wrażliwe na zmiany pH otoczenia.

Kontakt

Zapraszam do kontaku

Zakład Chemii Bioanalitycznej, Wydział Chemii,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM),
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań

EMAIL: aniojka@amu.edu.pl

TEL.: +48 618 291 771