Granty

1) Kierownik projektu badawczego TANGO numer 422035 „pH-wrażliwe oligonukleotydy do monitorowania zmian w metabolizmie komórek nowotworowych wywołanych lekami przeciwnowotworowymi”; przyznanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie

2) Główny wykonawca projektu badawczego OPUS numer 2015/17/B/ST4/03627 „Znakowane pirenem sondy molekularne zbudowane z dwóch zintegrowanych części: i-motywu oraz latarni molekularnej”; przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie

3) Wykonawca projektu badawczego HARMONIA numer 2013/10/M/ST4/00490 „Modyfikowane DNAzymy o aktywności peroksydazowej i ich zastosowanie w diagnostyce biomedycznej”; przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie

4) Wykonawca projektu badawczego OPUS numer 2011/01/B/ST4/01188 „Oligonukleotydowe sondy fluorescencyjne na granicy faz monowarstwa lipidowa/roztwór wodny. Monitorowanie gradientu stężenia jonów potasu”; przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie

5) Kierownik projektu badawczego numer NN 204220040 „Fluorescencyjne sondy oligonukleotydowe znakowane pirenem czułe na zmiany pH”; przyznanego przez MNiSzW w Warszawie

6) Wykonawca projektu badawczego „Synthesis of new carbazole ligands, potential inhibitors of telomerase in antitumor therapy” w programie POMOST granty powrotowe 3/2011 bio info techno; przyznanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

7) Wykonawca projektu badawczego numer N20400432/0254 „Oksazolinowe pochodne arylostilbenów: synteza, właściwości, oddziaływanie z DNA”; przyznanego przez MNiSzW w Warszawie

8) Uczestnik projektu CELLION MRTN-CT-2003-503923 „Studies on Cellular Response to Targeted Single Ions Using Nanotechnology”; finansowanego przez 6. PR Unii Europejskiej, Marie Curie Action: Research Training Network (RTN); wykonywanego w Nuclear Physics Institute, Lund University, Szwecja

Kontakt

Zapraszam do kontaku

Zakład Chemii Bioanalitycznej, Wydział Chemii,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM),
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań

EMAIL: aniojka@amu.edu.pl

TEL.: +48 618 291 771